Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và những điều nhất định phải biết

7/15/2018 10:05:44 PM Đăng bởi Bizlink Phara (0) bình luận
Về thuật ngữ thực phẩm chức năng (TPCN) Thực tế cho đến nay, định nghĩa đầy đủ cho thuật ngữ thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn chưa có một tổ chức quốc tế nào đưa ra được. Tuy nhiên, khái niệm thực phẩm chức năng đã được nhiều nước trong cùng khu vực đưa ra có xu hướng thống nhất với nhau. Có thể kể đến một số định nghĩa về Thực phẩm chức năng như sau: Theo Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam thì TPCN là sản phẩm hỗ trợ các chức năng của các bộ phận t... ... [Đọc tiếp]